Fabicki.PL: 3119034
Status:

Reklama

Drukuj Email

Pamiętaj, że trwa rewolucja SSD. Dodając dysk SSD do starej szkolnej stacji roboczej, będzie ona działała wielokrotnie szybciej ponieważ najwolniejszym elementem szkolnych pracowni był dysk twardy. Zmieniając dysk systemowy stacji roboczej na dysk SSD 60 GB tchniesz nowe życie w swoje stacje robocze. Gwarantujemy, że po dodaniu dysku SSD na komputerze z dostaw MEN 2004-2008 posiadającym minimum 1 GB RAM, systemy Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 będą działały wielokrotnie szybciej umożliwiając super komfort pracy na niespotykanym do tej pory poziomie. W ten sam sposób możesz zwiększyć wydajność swojego starego serwera. Więcej szczegółów...


Przypomnienie: Obowiązuje obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dz.U. 2016 poz. 113

Wymusza na szkole (organie prowadzącym) organizację środków i przystąpienie do zastąpienie systemów Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server, które nie spełniają warunków ustawy o interoperacyjności systemami kolejnej generacji np. Windows 7/10 oraz Windows Server 2012/2016)

w szczególności cały § 20 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000113 m.in. punkty:

(..)

§ 20. 2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań:


§ 20. 2.6) c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich
§ 20. 2.7) c) zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji
§ 20. 2.9) zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie
§ 20. 2.12) f) redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych,
§ 20. 2.12) g) niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa
§ 20. 2.12) h) kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa;

(..)

Przypomnienie: Pobierz wzór dokumentu, który należy wysłać do organu prowadzącego.


Przypomnienie: od 1 września 2013 r. na zajęciach komputerowych liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

DZIENNIK USTAW, z dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. § 7. 1.

(..) W klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy: 1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; (..)


Przypomnienie: w pracowni komputerowej obowiązkowo musi być zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające przed nieodpowiednimi treściami dla dzieci i młodzieży, określa to:
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zmianami) Art. 4a

(..) Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. (..)


Promocja - wydajne serwery Fujitsu dla szkół, skonfigurowane pod klucz


Promocja: Zapoznaj się z promocją na zdalną instalację programu Opiekun NET


Promocja: Przedłużenie o kolejny rok zdalnego wsparcia opiekuna dla serwera SBS 2003 R2/Windows 2012 R2 (dla szkół, które zakupiły serwer Fujitsu): 960 zł brutto (1 rok)


Promocja: Przy zakupie programu antywirusowego G-Data razem z serwerem Fujitsu koszt ochrony antywirusowej pojedynczej stacji roboczej w szkole: 2,54 zł brutto (za 1 rok, przy 3 letnim abonamencie aktualizacji)


Promocja: Zainstaluj Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 poprzez sieć ze szkolnego serwera.
Zamów obraz do sieciowej instalacji Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 z aplikacjami posiadanymi przez szkołę: 699 zł brutto (zawiera koszty przesyłki stacji roboczej)


Promocja: Przygotuj serwer do równoczesnej obsługi i instalacji systemów Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 poprzez sieć ze szkolnego serwera.
Zamów zdalną aktualizację zasad grup serwera do obsługi Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 - wizyta przez pulpit zdalne: 869,92 zł brutto


 

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

 


 

Promocja - Pracownie Intel Classmate PC


 

Miło nam poinformować, że już blisko 300 szkół w całej Polsce skorzystało z naszych usług.

 

 

Rewitalizacja szkolnej pracowni komputerowej

Promocja - wydajne serwery Fujitsu dla szkół, skonfigurowane pod klucz

Uwaga ciągle trwa specjalna promocja: Serwer Fujitsu dla Szkół w promocji na Colorovo

5 995 zł za super wydajny serwer Fujitsu pod klucz, oraz przygotowanie obrazu do bezdotykowej instalacji dla przesłanej przez szkołę stacji roboczej.

W promocji, pokrywamy koszty przesyłek oraz do każdego serwera dodajemy roczne wsparcie w obsłudze serwera SBS (w cenie serwera)

W ofercie dodatkowej, przejście na serwer Windows 2012 R2 z SBS2003

 

Przypominamy, że od 1 września 2013 r. na zajęciach komputerowych liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

DZIENNIK USTAW, z dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. § 7. 1.

(..) W klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy: 1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; (..)


You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

 


 

 


 

Promocja - Pracownie Intel Classmate PC


 

 

Informujemy, że komputery Intel Classmate PC NL3/NL4/NL5: nie są już dostępne w sprzedaży.

Przedstawiamy ofertę w oparciu o najnowszy model Classmate NL6:

·28 komputerów Intel Classmate PC NL6 (My Maga Class Plus II) (2 GB RAM, HDMI, model z odłączanym ekranem oraz Windows 10 Pro, wstrząsoodporny, odporny na zalanie, procesor Intel® x5 Z8300),

·komputera nauczycielskiego,

·kompletu routerów,

·mobilnej szafki do ładowania i przechowywania komputerów Intel Classmate PC,

·trzy lata gwarancji,

Komputery wyposażone są w ponad 100 aplikacji edukacyjnych oraz 250 różnego rodzaju gier logicznych i zręcznościowych.

Cena dla szkoły: 114 401,95 zł (brutto)

Cena obejmuje wszystkie koszty (w tym transport, montaż, szkolenie nauczycieli)

 


 

 

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

 


 

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

 


Poprawiony: poniedziałek, 11 września 2017 13:38
 
Fabicki.PL Trener Intel Classmate PC
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Telefon komórkowy:

+48 697 032 245

Telefon biurowy:

+48 603 137 888
fax:
+48 22 406 79 00

E-mail:

biuro@fabicki.pl

WWW:

http://fabicki.pl

Godziny pracy:

1000 - 1700

Fabicki.PL Powstaliśmy po to, by pomagać rozwijać się innym.